Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

joneta
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.

laurazocca:

Cuddling is dangerous. Once you’ve cuddled with someone, there is no erasing the memory of that feeling. Ever. And it sucks. Cuddle at your own risk guys.

joneta
8572 40ee
joneta
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viavanitasvanitatum vanitasvanitatum
joneta
ile razy na dzień masz ochotę by ktoś przyszedł i powiedział, że wszystko się ułoży, że doskonale wie jak on się czuje i nie czuje się dobrze, że czuje się równie źle i tęskni. Ile razy?
— no właśnie..
joneta
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viavanitasvanitatum vanitasvanitatum
joneta
joneta
joneta
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viavanitasvanitatum vanitasvanitatum
joneta
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viavanitasvanitatum vanitasvanitatum
joneta
joneta
6931 ec8c
joneta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl